Πάνω από δύο εκ. ευρώ στους Δήμους της Μαγνησία για κάλυψη δαπανών και μισθοδοσία

Πάνω από δύο εκ. ευρώ στους Δήμους της Μαγνησία για κάλυψη δαπανών και μισθοδοσία

Πάνω από 2 εκ. ευρώ, θα κατανεμηθούν από τους ΚΑΠ στους Δήμους της Μαγνησίας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών μισθοδοσίας.
Ειδικότερα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικού Στέλιου Πέτσα, αποφασίστηκε να κατανεμηθεί στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 115.000.000 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.
Στους Δήμους της Μαγνησίας θα κατανεμηθούν τα εξής ποσά:
Στον Δήμο Αλμυρού 210.725,17 ευρώ, στον Δήμο Αλοννήσου 60.723,13 ευρώ, στον Δήμο Βόλου από το ποσό των 1.487.515,55 ευρώ, παρακρατείται βάσει της παρ.5Α του άρθρου 43 της από 30.3.2020 ΠΝΠ ποσό 53.160,39 ευρώ και θα αποδοθεί ποσό 1.434.355,16ευρώ, στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 72.084,17 ευρώ, στον Δήμο Νοτίου Πηλίου 117.773,14 ευρώ, στον Δήμο Ρ. Φεραίου 127.685,65 ευρώ, στον Δήμο Σκιάθου από το ποσό των 99.739,98 ευρώ, παρακρατείται βάσει της παρ.5Α του άρθρου 43 της από 30.3.2020 ΠΝΠ ποσό 3.472,22 ευρώ και θα αποδοθεί ποσό 96.267,76 ευρώ και τέλος στον Δήμο Σκοπέλου 82.032,19 ευρώ.

πηγή ΘΕΣΣΑΛΙΑ