Εργασίες αποκατάστασης σε κατεστραμένα εσωτερικά οδικά τμήματα του Αχιλλείου

Εργασίες αποκατάστασης σε κατεστραμένα εσωτερικά οδικά τμήματα του Αχιλλείου

Σε πλήρη εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης σε οδικά τμήματα του χωριού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τσιμεντοστρώσεων σε κατεστραμένα εσωτερικά οδικά τμήματα στο χωριό του Αχιλλείου.
Μετά την ολοκλήρωση και αποκατάσταση αυτών, θα συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα χωριά,
αναφέρει σχετικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δήμου Αλμυρού κ. Τσαντούρης.